Цени за Линк Билдинг услуги

Вид услуга

Брой директории

Продължителност ( в дни )

Доклад за работата

 Цена  в  Лева

България

50  БГ дир.

50

1-2 дни

да

Запитване

100  БГ дир.

100

1-2 дни

да

Запитване

20 БГ соц.мрежи

20

1 ден

да

Запитване

50 обяви публикуване

50

1-2 дни

да

Запитване

100 обяви публикуване

100

2-3 дни

да

Запитване

50 бизнес каталога

50

1-2 дни

да

Запитване

80+ бизнес каталога

80 – 100

1-2 дни

да

Запитване

EN, USA директории

50 дир.

50

1 ден

да

Запитване

100 дир.

100

1-2 дни

да

Запитване

200 дир.

200

2-3 дни

да

Запитване

50 бизнес каталога

50

1-2 дни

да

Запитване

50 обяви публикуване

50

1-2 дни

да

Запитване

100 обяви публикуване

100

2-3 дни

да

Запитване

Руски и Румънски директории

50 дир.

50

1 ден

да

Запитване

100 дир.

100

1-2 дни

да

Запитване

200 дир.

200

2-5 дни

да

Запитване

300 дир.

300

2-5 дни

да

Запитване

400 дир.

400

3-5 дни

да

Запитване

50 бизнес каталога

50

1-2 дни

да

Запитване

50 обяви публикуване

50

1-2 дни

да

Запитване

100 обяви публикуване

100

2-5 дни

да

Запитване

200 обяви публикуване

200

3-7 дни

да

Запитване

ДРУГИ:

Австралия, Италия, Испания, Франция, Германия, Гърция, Турция, Швеция  и други директории

50 дир.

50

1 ден

да

Запитване

100 дир.

100

2-3 дни

да

Запитване

50 бизнес каталога

50

1-2 дни

да

Запитване

50 обяви публикуване

50

1-2 дни

да

Запитване

 

Всички услуги се заплащат преди започване на работата!

 

Меню